Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Arkadiusz Goszka – Prezes

Jolanta Padzik-Wiceprezes

Julia Piotrowicz – Członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Sadowska- Rodziewicz

Andrzej Świebodziński

Szymon Ronowski

Kontakt

Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza

Al. 23 Stycznia 26/32, 86-300 Grudziądz,

NIP 8762497641, KRS 0000923138

email: cg@czasgrudziadza.pl

Cele stowarzyszenia

1) działanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności na wspomaganiu osób, wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji,
2) upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich,
3) propagowanie idei społeczeństwa demokratycznego, integracji społeczności lokalnych,