Kontakt

Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza

Al. 23 Stycznia 26/32, 86-300 Grudziądz,

NIP 8762497641, KRS 0000923138

email: cg@czasgrudziadza.pl

Cele stowarzyszenia

1) działanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności na wspomaganiu osób, wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji,
2) upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich,
3) propagowanie idei społeczeństwa demokratycznego, integracji społeczności lokalnych,